Adwokat Bartosz Uroda

Adwokat - zawsze po Twojej stronie

Cennik

Wynagrodzenie Kancelarii jest ustalane indywidualnie podczas pierwszego spotkania z klientem.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982r. opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem. Jak wynika z powyższego klient ma możliwość negocjowania wysokości honorarium, w zależności od zakresu zlecanych usług.

Stawka wynagrodzenia ustalana jest w oparciu o przewidywany nakład pracy adwokata oraz stopień skomplikowania sprawy a także przewidywanego czasu jej trwania. Cena jednorazowej porady prawnej kształtuje się w przedziale 200 – 300 zł, która w przypadku zlecenia sprawy do prowadzenia Kancelarii zaliczana jest na poczet wynagrodzenia głównego.

Odnośnie spraw cywilnych Kancelaria stara się uwzględniać stawki przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015r.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych gdy przemawia za tym sytuacja majątkowa lub rodzinna klienta a także specyfika danej sprawy, moja Kancelaria jest w stanie rozłożyć kwotę wynagrodzenia na dogodne raty.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Bartosz Uroda

ul. Norwida 12/1
58-500 Jelenia Góra

Mapa

NIP: 6112686098
REGON: 381563647
Nr rachunku bankowego: 87 1140 2004 0000 3602 7810 9919 mBank