Adwokat Bartosz Uroda

Adwokat - zawsze po Twojej stronie

Jelenia Góra Adwokat Bartosz Uroda

O mnie

Jestem adwokatem prowadzącym indywidualną kancelarię adwokacką w Jeleniej Górze oraz członkiem Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.

Siedziba mojej Kancelarii znajduje się w Jeleniej Górze, niemniej jednak w codziennej praktyce reprezentuję wielu moich Klientów we Wrocławiu, Lubaniu, Zgorzelcu, Lwówku Śląskim, Kamiennej Górze czy Wałbrzychu, jak również na terenie całej Polski.

Więcej o mnie

Oferta

Moja Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną osobom indywidualnym jak i podmiotom gospodarczym.

Reprezentuję swoich Klientów przed sądami powszechnymi, organami ścigania, organami administracji publicznej (w tym aparatem skarbowym jak i samorządem terytorialnym). Świadczona przeze mnie pomoc prawna może polegać na udzieleniu jednorazowej porady prawnej, reprezentacji w konkretnej sprawie, jak również współpracy w ramach stałej obsługi. Każda przyjmowana przeze mnie sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i poddawana pełnej analizie pod kątem faktycznym jak i prawnym.

Prowadzona przeze mnie praktyka koncentruje się przede wszystkim wokół następujących dziedzinach prawa:

Prawo karne

Pomoc prawna świadczona przez moją Kancelarię na gruncie prawa karnego skupia się głównie wokół należytego zabezpieczenia interesu prawnego reprezentowanych przeze mnie osób na każdym etapie postępowania karnego (zatrzymanie, postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe we wszystkich instancjach, reprezentowanie skazanego na etapie wykonywania kary).

Prowadzę sprawy karnoskarbowe oraz wykroczeniowe. Występuję przed organami ścigania oraz sądami nie tylko w charakterze obrońcy, ale również jako pełnomocnik pokrzywdzonego, czy oskarżyciela posiłkowego. W codziennej praktyce zajmuję się w szczególności prowadzeniem spraw dot. tzw. przestępstw narkotykowych, prowadzeniem pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub prowadzeniem ich pod wpływem środków odurzających.

Prawo gospodarcze

Prowadzenie spraw gospodarczych polega przede wszystkim na reprezentowaniu przedsiębiorców w sporach pomiędzy nimi a ich kontrahentami.

Zapewniam doradztwo prawne dla przedsiębiorstw, opiniuję umowy, doradzam w kwestii optymalnego zabezpieczenia interesu prawnego moich klientów. Zapewniam pomoc w rejestracji spółek handlowych oraz ich późniejszej obsługi prawnej.

Prawo cywilne

Moja Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach z zakresu prawa cywilnego na etapie postępowania przedsądowego, sądowego - we wszystkich instancjach – jak również w postępowaniu egzekucyjnym (komornik).

Prowadzone sprawy cywilne obejmują między innymi sprawy o zapłatę, sprawy odszkodowawcze oraz o zadośćuczynienie (w tym przeciwko ubezpieczycielom), sprawy z zakresu prawa spadkowego, spory dotyczące nieruchomości (m.in. uregulowanie statusu prawnego nieruchomości), zasiedzenie, podział majątku wspólnego spory wynikające z umów oraz wiele innych spraw mieszczących się w tym obszernym dziale prawa.

Prawo rodzinne

Kancelaria w imieniu moich mocodawców prowadzi sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego (rozwody, spory o alimenty, kontakty rodzicielskie, władza rodzicielska, sprawy o ustalenie ojcostwa).

Rozumiejąc delikatną materię oraz specyfikę postępowań w sprawach rodzinnych, staram się zapewnić swoim klientom pełne wsparcie w tym trudnym dla nich życiowo okresie.

Prawo administracyjne

Moja Kancelaria reprezentuje klientów przed organami administracji państwowej jak i samorządowej wszystkich instancji.

Zapewniam pomoc prawną w toku postępowania sądowoadministracyjnego (Wojewódzkie Sądy Administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny). Wspieram swoich Klientów w uzyskiwaniu przez nich korzystnych decyzji administracyjnych i w razie konieczności, sporządzam stosowne środki zaskarżenia.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Bartosz Uroda

ul. Norwida 12/1
58-500 Jelenia Góra

Mapa

NIP: 6112686098
REGON: 381563647
Nr rachunku bankowego: 87 1140 2004 0000 3602 7810 9919 mBank