Adwokat Bartosz Uroda

Adwokat – zawsze po Twojej stronie

POSIADANIE NARKOTYKÓW – CO ZA TO GROZI?

W dzisiejszym wpisie postaram się wyjaśnić jakie konsekwencje prawne wiążą się z posiadaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych zwanych potocznie narkotykami.

Jak powszechnie wiadomo posiadanie narkotyków jest w Polsce zabronione i może wiązać się z bardzo poważnymi konsekwencjami karnymi. Warto dodać, że polskie prawo pod tym względem jest jednym z najsurowszych w Europie. Należy bowiem odnotować, że zabronione jest posiadanie jakiejkolwiek ilości narkotyków. Wbrew powszechnej opinii zabronione jest również posiadanie narkotyków na własny użytek.

JAKA KARA?

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kto wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Natomiast w myśl ust. 2 cytowanego artykułu, jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1 jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Ust. 3 omawianego artykułu przewiduje tzw. wypadek mniejszej wagi wedle którego sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

POSIADANIE NA WŁASNY UŻYTEK

Art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi, że jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3 są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Jak wynika z powyższego regulacja ta daje organowi ścigania możliwość oceny czy w konkretnym przypadku zachodzi możliwość umożenia postępowania karnego jeszcze przed oficjalnym wszczęciem śledztwa lub dochodzenia. Nie jest to jednak obowiązek organu ścigania a jego uprawienie i należy od razu zaznaczyć, że w praktyce korzystają one z tego rozwiązania niezwykle rzadko.

POMOC ADWOKATA

Pamiętaj, że niezależnie od sytuacji w której Ty lub osoba Tobie najbliższa została zatrzymana pod zarzutem posiadania narkotyków – masz prawo skorzystać z pomocy adwokata. Należy być świadomym, że organy ścigania mają obowiązek zapewnić Ci kontakt ze wskazanym adwokatem w dostępnej w danym momencie formie – najczęściej w formie telefonicznej. Im szybszy to będzie kontakt tym większa szansa na prawidłowe zabezpieczenie Twojego interesu prawnego, uprawnień procesowych oraz zapewnienia prawa do obrony.

Zapraszam do kontaktu.

adwokat Bartosz Uroda